Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 23, 2019

Holy Moly. Een heftige maan(d) ;) 

In deze tijd is er veel in beweging. Deze maand extra veel en extra heftig. Waarom zijn deze periodes van onrust nou zo belangrijk? En hoe doe je er je voordeel mee?

Een episode over vernieuwing, loslaten, waardevolle meditaties die je verder helpen en een concrete oefening om deze...