Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 17, 2021

..om de Nieuwe Wereld te verwelkomen?

Dit is een belangrijke episode over een groot inzicht dat ik 2 dagen geleden kreeg aangereikt. Ik was de ‘Rabbithole’ weer even ingedoken en dat bracht me tot het inzicht over wat velen van ons zo lastig vinden. En daardoor niet durven kiezen voor wat ze Werkelijk in hun Hart...