Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 20, 2021

Oeh yes! Een late-night message waar ik gehoor aan MOEST geven.

Een niet zo geliefd onderwerp. En misschien schrik je er zelfs een beetje van.

Dont be, cause you are so much more powerful than you think!

En deze donkere energie, waar ik het in deze episode over heb, is daar een belangrijke sleutel in!

Ik zou bijna...


Jun 12, 2021

De afgelopen weken zijn er magische dingen gebeurd. Lees: we're talking serious timeline and dimension shifts here! haha. Ik vertel je er alles over in deze episode.

Anyway. De strekking; hoe je in je eigen energie kan blijven. Die vraag krijg ik zo ontzettend vaak. En dit heeft met 2 belangrijke factoren vooral te...