Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 23, 2020

ATTENTION! This episode is for all Lightworkers, Spiritual Entrepreneurs & everybody who wants to STEP UP during these 'challenging' times.

Ik wil je uitnodigen om de energie van deze episode diep tot je door te laten dringen. Te voelen wat je voelt in je lichaam, wat het met je energie doet.

Zonder dat ik het door had,...


Mar 8, 2020

Must Listen episode!

De tijd is daar. het is tijd om dit met je te delen. Ik deel een GROTE ONTWIKKELING die heeft plaatsgevonden tijdens mijn Soul Journey in Bali. 


Velen van jullie kennen natuurlijk mijn Guidance / Source: Mya, waar ik geregeld channelings van deel. Zij is mijn Guidance voor al mijn werk en alles dat...